Rövid szőrú német vizsla fajtaleírás

Általános megjelenés

Nemes, harmonikus kutya, amelynek alakja ki-tartást, gyorsaságot és erőt biztosít. Sem kicsi, sem feltűnően nagy, hanem közepes termet mellett "rövid háttal sok talajon áll". Elérendő magasság a kannál 62- 64 cm, a szuka valamivel kisebb, de nem 58 cm alatt. Nehéz-kes, vizenyős testalkatú kutyák elutasítandók. Az első benyomás azonnal jó vérmérsékletű, határozott (de nem ideges) kutyára enged következtetni. Biztos mozgású.

Fej

Száraz, határozott körvonalú, nem könnyű és nem nehéz, erősségében és hosszában arányos a koponya elég széles, laposan domborodó, a közép-barázda nem túl mély, és a nyakszirtcsont nem feltűnő, mint a pointernél. Az arcorri rész fels ő vonala oldalról nézve enyhén domború. A kanoknál általában a kosorr erősebben kifejezett. Az ugyancsak megengedhető egészen egyenes arcorrvonal ritka és kevésbé tetszetős, a homorú vonalú nem kívánatos. A kissé előreugró orrtükörtől az ajkak csaknem merőlegesen haladnak elválásuk pontjáig és innét enyhe ívben a szájszögletig. A felső ajkak ne takarják túlzott mértékben az alsókat. Az állkapocs erős, a rágó-izom jól fejlett. Az arcorri hajlás enyhe, a szemboltívek oldalról tekintve határozottan kiemelkednek. A pofa megfelelően erős és hosszú, hogy a jó fogást és a vad behozását lehetővé tegye. Hegyes pofa elvetendő.

Fül

Mérsékelt hosszú, nem húsos és nem is túl finom, magasan és széles alapokkal tűzött, simán, minden csavarodás nélkül közvetlenül a fej mel-Iett lecsüngő, alul tompán lekerekített. A fül előre fektetve kb. a szájszögletig.

Szem

Közepes nagyságú, nem kidülledő és nem mélyen fekvő. A szem-héjak jól zárnak. Legjobb szín a szép barna. Világossárga (ragadozómadár-szem) nem kívánatos.

Orrtükör

Barna, minél nagyobb, annál jobb. Az orrnyílások tágak, szélesek, mozgékonyak. Hússzínű vagy foltos orrtükör nem kívánatos; és csak fehér alapszínnél megengedett.

Fogazat

Erős, egészséges, korrekt és komplett. Ollós harapás. Az áll-kapocs az állcsontnál nem hosszabb és 2 mm-rel lehet csak rövidebb.

Nyak

Megfelelő hosszúságú, a tarkó igen izmos, könnyedén hajlított, a nyak a váll felé lassan vastagszik, lehetőleg lebernyeg nélkül.

Mell és mellkas

A mell egészében arányos, inkább mély, mint széles. A mellkast alkotó bordák jól íveltek, és nem olyan laposak, mint az agárnál, de sohasem hordó formájúak. A túlságosan domborodó bordák nem tágul-nak eléggé a lélegzetvételnél. A hátulsó bordák mélyre érnek. A has kissé felhúzott. A mellkas körmérete mintegy 8 -10 cm-rel nagyobb, mint a váll-magasság. Közvetlenül a könyök mögött kevesebb, mint egy tenyérnyivel hátrább, hogy a felkarok mozgására hely legyen.

Hát, ágyék és far

A feszes hát biztos és kitartó mozgáshoz különlegesen fontos, ezért a hát nem lehet hosszú vagy felfelé ívelt. Az ágyékrész széles és rugalmas, egyenes vagy kissé ívelt. A kereszttájék és a far széles és elég hosszú, sem túlnőtt, sem csapott, a háttal azonos magasságban kezdődő és a farok felé kissé lejtős.

Mellső végtagok

A vállak ferdén mozgékonyak, erősen izmoltak, a lapoc-kák simán fekvők, a felső karok lehetőleg hosszúak. A könyökök erősen hátul fekszenek, nem szorosan záródók és nem kifelé fordulók. Az alkar egyenes és száraz, izmolt, erős, nem goromba csontokkal. A mellső láb-közép kissé ferde, sohasem meredek.

Hátulsó végtagok

A medence hosszú, széles, tágas, a comb széles, szára-zon izmolt. A lábszár a lábközépig szabályosan szögelt, a túlzott szögelés befolyásolja a kitartást.
A lábközép erős csontú és meglehetősen, de nem egészen egyenesen álló. Hátulról nézve a csánkok párhuzamosak. A farkasköröm eltávolítandó.

Mancs

Erős és zárt. Kerek vagy kanál formájú. Az ujjak megfelelően íveltek és erős karmokkal ellátottak. A talppárna erős és kemény.

Szőrzet

A szőrzet testhez simuló, rövid és sűrű, durva és kemény tapin-tatú, a farok alsó vonalán sem hosszabb. A fejen és a füleken vékonyabb és rövidebb.

Farok

Magasan tűzött, a tövében erős, elvékonyodó, közepesen hosszú. Harmadától a feléig kurtítják. Nyugalmi állapotban lefelé hajlítva, nyugodt mozgásnál vízszintesen hordja, nem magasan a hát fölé hajlítva, vagy erősen begörbítve, keresés közben élénken mozog.

Szín

Megengedett színek:

  • a) Barna, minden jegy nélkül.
  • b) Barna, kevés fehér vagy fröcskölt jeggyel a mellen és a végtagokon.
  • c) Sötét barnásderes barna fejjel, nagyobb vagy kisebb barna foltokkal.
Az összbenyomás szempontjából mennél kevesebb a foltok száma, annál jobb. A hátulsó végtagok belső oldalán és a farok hegyén a színezés gyakran világosabb. A fej színe rendszerint barna, azonban gyakran mégis található fröcskölt (fehér) arcorri rész és koponya és fröcskölt ajak. d) Világos barnásderes, barna fejjel, barna nagyobb vagy kisebb foltokkal. Ennél a színezetnél barna szőrzet kisebb mennyiségben fordul elő, a fehér színű többségben van, ezért az így színezett kutyák világosabb benyomást tesznek. e) Fehér, barna fejjeggyel, kisebb-nagyobb barna foltokkal. f) Fekete szín ugyanazokban az árnyalatokban, mint a barna vagy a barnásderes. A sárga jegy nem számít hibának.

Hibák

Tenyésztésből kizáró hibák

Rejtettheréjűség. A heréknek láthatóknak kell lenni. Erősen kidülledő vagy mélyen ülő szemek. Előre- vagy hátraharapás. Utóbbi akkor, ha gyufaszál szélességűnél nagyobb. Nem teljes foga-zat, kivéve, a jobb és a bal előzápfogat. Nem kifejezett nemi jelleg.

Hibák, amelyek következtében "jó"-nál magasabb értékelés nem adható

Kissé kidülledő vagy mélyen ülő szem, harapófogószerfíen záródó fogazat, hiányzó előzápfog jobb- és baloldalt, nehézkes vagy a hátulsó testrészben túlnőtt testalkat, nyerges vagy pontyhát, sekély mellkas, hordó alakú mell-kas, erősen kifelé forduló könyökízületek, puha mellső lábközép, túl zárt vagy túl nyitott karmok, 2 cm-nél nagyobb eltérés az előírt magasságtól, tehénállás, szétálló lábujjak, csókaszem, homorú arcorri rész, túl erős stop, nem szorosan simuló lapockák, a nemi jelleg hiánya, a mellső és hátulsó végtagok nagyon rossz szögellése.

A "kitűnő" minősítést kizáró hibák

Egy jobb vagy bal oldali hiányzó előzápfog. Kissé tehén- vagy dongaállás. Kissé szétálló ujjak. Eltérés a megadott nagyságtól. Felfelé ívelő ágyék, csapott far. Az elülső lábközép kifelé fordulása, igen világos szem, vékony vagy túl csüngő ajak, gyengén fejlett váll, kevéssé nemes összbenyomás. Kis hiány a nemi jellegben, nem megfelelő magatartás, túl a hát fölé emelt és erősen görbített farok.

Azok a kutyák, amelyeknek a farka nem kurtított és farkaskörömmel rendelkeznek, az értékelésből kizárandók.

Forrás:
Nemzetközi kutyaenciklopédia
Összeállította: Dr. Sárkány Pál
Terra, Budapest 1976
ISBN 963 205 052 5