Szálkás szőrú német vizsla fajtaleírás

Általános megjelenés

Közepes termetű. A kanok 66 cm magasak, a szukák valamivel kisebbek. Erős alkatú, de egyáltalán nem nehéz, az elülső és a hátulsó testrészek egymás között és a törzzsel is arányosak, lassú járásnál a nyak és a fej elég felemelt, a farok felfelé tartott, keresés közben azonban vízszintes. A kutya komoly és meggondolt benyomást tesz, tekintete a borzas szemöldök következtében fenyegetőnek tűnik.

Fej

Közepes (hossza kb. 23 - 25 cm), nem túl nehéz, az arcorri rész nem rövid, inkább szögletes, nem hegyes. A felső ajkak mélyre csüngenek és a szájzugban ráncot alkotnak. Az arcorri rész hosszú és széles, sohasem haj-lott, a stop fokozatos. A tarkó könnyedén domborodó, széles, oldalról nézve a hajlat tetőpontja a közepén található. A nyakszirt nem túl fejlett.

Fül

Csüngő, közepes hosszúságú, közepes nagyságú, tövében nem túl széles, a végén tompán legömbölyített, magasan tűzött szabályszerűen egész szélességében, de a tűzés nem halad el a koponya hátsó részére.

Szem

Kissé ovális, közepes nagyságú, világos, nem kidülledő és nem mélyen ülő, a szemhéj jól zár. Színe barna, amely világosabb is lehet, ha a szőrzet világosabb, de sohasem sárga. A szemöldök bőséges és borzas, az azt alkotó szőrszálak vissza- és kifelé hajlanak.

Orrtükör

Széles, nyitott, színe sötét- vagy világosbarna, a szőrzet színének megfelelően. A hasított orr nem megengedett.

Nyak

Közepes hosszúságú, erős, a nyakszirtnél könnyedén hajlott, lefelé fokozatosan vastagodó, és eléri a mellkas egész szélességét.

Mellkas

Szemből nézve mérsékelt szélességű, oldalról azonban mély. Az alkotó bordák jól domborodók, sohasem laposak.

Hát, ágyék, far

A hát széles és egyenes, az ágyék lehetőleg széles és rövid, mind a hát, mind a csípő lehetőleg erősen izmolt legyen, a far nem rövid, és csak kissé lejt.

Has és lágyék

A has szilárd húsú, különösen a lágyékrésznél és hátrafelé fokozatosan felhúzott.

Farok

Közepesen hosszú, egyenes vagy legfeljebb kissé felfelé hajlított. A faroktő erős, és a tűzés nem túl mély. Fokozatosan vékonyodik a hegyéig, amely azonban nem túl vékony. Nem túlzott kurtítása megengedett, a meg-maradó rész a faroktő és a csőnk közötti távolság felével azonos.

Mellső végtagok

A lapocka ferde, a könyök nem fordul sem ki-, sem be-felé. A lábtő és lábközép egyenes és jól izmolt, a lábtő nem hajlott. Az ujjak jól íveltek és zártak, nem szétállók. Szemből nézve a mancs gömbölyű. A talppárna nagy és durva. A karmok jól hajlottak.

Hátulsó végtagok

A far, a comb és a lábszár izmos. A lábszár a csánkkal kis szöget zár be, elhelyezése nem túl meredek, de nem is ferde, nem olyan t mint az agárnál. A lábközép nem túl ferde, hanem csaknem egyenesen he-lyezkedik el a csőnk alatt. Hátulról nézve a csánkok ne tűnjenek ki- vagy befelé fordulóknak.

Szőrzet, általában

A Stichelhaar Vorstehhund testén a szőr mintegy 4 cm hosszú legyen a törzsön, egy irányban fekszik elölről hátrafelé, illetőleg fentről lefelé, kemény és érdes tapintatú. A váll fölött és a test alsó részén a szőrzet valamivel hosszabb a toroktól kezdődőleg a mellkas és a has középvonaláig úgy, hogy a leghosszabb szőrök a talaj felé csüngenek, és könnyed és rövid bojtot alkotnak. Az egész testen aljszőr található, amely gyakran alig látható, télen dúsabb, nyáron ritkább, sőt teljesen hiányozhat is. Az összkép a döntő.

Különlegességek

A szőrzet a pofán bajuszt alkot, az orrcsonton pedig rövid, merev szőr található, nem hosszú és puha, nem lógó. A fej tetején a szőr simán fekszik, rövid és kemény, kissé hosszabb a csüngő füleken, mint a rövid szőrű kutyáknál, sokkal keményebb, mint ez utóbbiaknál, de nem annyira, mint a fej hátsó részén. A fejen nincs lágy, gyapjas vagy selymes szőrzet, a szakáll és a szem melletti szőrcsomók kivételével. A szem-öldök borzas, erős, az egyes szőrszálak körívben helyezkednek el, és ferdén kifelé irányulnak. A mellső végtagok első élén a szőr rövid és sima, a hátsó részén valamivel hosszabb, és zászló alakul ki a könyöktől a lábtőig. A hátulsó végtagokon szintén egy kis zászló van, amely csaknem a csőnkig ér. A mellső és hátulsó ujjak között rövid, lágyabb, az ujjaknál nem hosszabb szőr található. A farok bőségesen szőrrel fedett, az alsó oldalán a szőrzet valamivel hosszabb, azonban nem alakul ki zászló, és ez a szőrzet sem selymes. A nyakon a szőrzet fekvő, oly módon, hogy a hosszú szőr nem töri meg a nyak alsó részének egyenes vonalát.

Szín és foltok

Barna és fehér, amely szürkésbarnának tűnik, elég nagy elkülönülő barna foltokkal.

Hibák

Ügyetlen nehézkes megjelenés. Túl magas végtagok túl nagy fej. Kúp alakú hátsó fejrész. Túl fejlett tarkóbúb. Túl hosszú, csüngő fülek, amelyek gyűröttek vagy vastagok. Fekete vagy hússzínű orrtükör. Rosszul záró szemhéj (könnyzsák). Görbe mellső lábak. Kifelé forduló vagy a testhez szoruló könyök. Kifelé forduló, lapos vagy szétálló ujjú mancs. A domináló fehér szín, bár tulajdonképpen nemhiba, nem is kívánatos. Némi rozsdá-zottság - kétféle barna - megengedhető, ellenben fekete szőr, sárga vagy rozsdás foltok a fejen és a végtagon hibának számítanak. Ami a szőrzetet illeti, a hát szőrében levő választék éppúgy, mint a lágy vagy félig lágy szőr-zet (kecskeszőr), a szakáll és a szemek melletti szőrcsomó kivételével hibának tekintendő.

Forrás:
Nemzetközi kutyaenciklopédia
Összeállította: Dr. Sárkány Pál
Terra, Budapest 1976
ISBN 963 205 052 5